Disclaimer

Algemeen

De gegevens op de websites van XDES zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over XDES. XDES spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kan aan de website geen rechten worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. XDES sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
XDES behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. XDES is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van XDES liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. XDES is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

Auteursrecht

Op de inhoud van de website en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan XDES. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Privacy

XDES respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet verstrekt aan derden, behoudens wettelijk verplichtingen.

 

Persoonlijke gegevens

Als je een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft XDES enkele persoonlijke gegevens nodig, ondermeer je naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om jou op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig voor je kan zijn. We doen dit alleen als jij aangeeft dat je dat wilt.

 

Reageren op vacatures

Om jou in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze website, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wanneer je het contactformulier invult en/of een open sollicitatie instuurt, geef je daarmee expliciet toestemming aan XDES om jouw persoonlijke gegevens te bewaren en aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat jij aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te respecteren.

 

Gegevens wijzigen en verwijderen

Je kunt op elk gewenst moment besluiten om je CV aan te passen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij XDES verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan onderstaand e-mail adres en XDES zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Toegang

XDES behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan XDES de toegang tot de website monitoren.
Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, kun je een e-mail sturen naar info@xdes.nl.